Teknik & Konsult

Man skulle kunna kalla det för en diversehandel med allsköns blandning

Här finns det idéer och lösningar, uppdrag på landbacken såväl som luftburna och på och i hav och sjö

vidare över till diverse konsulttjänster till privatpersoner och företag

Teknikbenet innehåller vad som är möjligt och lite till

Primärt dokumentatio i form av Foto och Video

  • Fotografering av event eller dokumentering
    • Detta i alla tänkbara miljöer
  • Videofilming som komplement till ovan
  • Filmproduktion av ovanstående punkter
  • Leverans gör via www.nilssonsmedia.se

 

Konsultbenet innehåller bara vad som är möjligt

Primärt rådgivning till privatpersoner

  • Konsultation och rådgivning vid köp & försäljning
    • Detta som bollplank i alla typer av affärer